Финансова онлайн сигурност

Практичното използване на смартфоните и лаптопите позволява на все повече хора да пазаруват онлайн. Това е много удобно и въпреки че крие някои рискове за купувачите, онлайн търговията процъфтява. Много

Повече

Кое кара българина да тегли кредит?

Българският народ не прекарва вече десетилетия изолиран от останалите страни и очите на сънародниците ни видяха пречудни неща отвъд Дунава! Тегленето на потребителски кредити може да увеличи възможностите за подобряване стандарта на живот… поне за известно време, след което погасяването

Финансови рискове

Инвеститорите днес притежават умението да боравят с широк кръг деривативни и финансови инструменти, валути, ценни книжа и много други. Някои ниско ликвидни финансови инструменти може да предполагат откриването на кредитна линия, за да посрещате непредвидени нужди от средства за разплащане,

Ниво на безработица в ЕС

По показателя ниво на безработица България върви в положителна посока от април 2016 година, когато стойностите показваха 9,3%. Леко покачване на свободната работна ръка се наблюдаваше по време на зимните месеци в началото на 2017 г. и от март насам

Икономиката на България

Често в съзнанието на българина, който слуша новини за родната икономика, възникват не дотам приятни мисли и чувства. Не са малко хората, които проявяват задълбочен интерес към състоянието на нашето стопанство, за да открият нови пазарни перспективи или да предпазят

Ще се повиши ли стандартът на живот в България?

След новоизбрания парламент в родината все по-често проехтяват обещания за по-висока минимална работна заплата. Това кара много хора да потръпват от надежда, че може би нещата най-накрая ще излязат от блатото на икономическия колапс, в който българската икономика се намираше.

Може ли да намалите лихвите по кредита?

Труден въпрос, но нали затова са трудните неща – да се справяме и с тях! Всеки се досеща, че банките и финансовите къщи, предлагащи бързи кредити, не са насочили погледа си в тази посока по съвсем обясними причини. Може ли,

Финансовата пролет в Германия

Икономическите анализатори и експерти информират за последните промени, които настъпват в Германската икономика. Тези промени представляват интерес и за българите, тъй като са свързани с отварянето на нови работни места. В последните две тримесечия на 2017 година, лихвените проценти по

Плюсове и минуси на кредитните и дебитните карти

Плюсове и минуси на кредитните и дебитните карти: Коя карта е по-добра? Въпреки че изглеждат почти еднакви на външен вид, кредитните карти значително се различават по функция от дебитните карти. Дебитните карти позволяват на потребителите да да теглят от спестяванията,

Кое е по-добро – пасивен или активен доход?

За да преценим дали активният или пасивният доход е по-добър, нека преди това разгледаме по отделно какво означават тези два вида доходи и какви ползи носи всеки от тях. Пасивен доход Това са печалби, придобити от акции, лихви, лотария, пенсия,

Показвай всички Записи от блога