Как да не загубим стойността на парите?

by credx | септември 11, 2017 7:19 am

Днес в България спестяванията достигат до рекордни равнища. Икономиката на страната бележи своеобразен ръст през последната година и потреблението наред с кредитирането (на бързи и потребителски кредити[1]) се увеличи. Според българската народна банка равнището на спестяванията на домакинствата в банковата система възлиза на 45 млрд. лв. Въпреки че основният лихвен процент вече е доста понижен от страна на БНБ, спестяванията в банките почти не намаляват. Дори напротив, в някои месеци се отчита увеличен прираст на банковите депозити от страна на фирми и домакинства.

Как се губи стойността на вашите пари?

Икономическата теория казва, че ръстът в дадена пазарна икономика води след себе си или паралелен подем, или инфлация. Инфлацията представлява покачване на цените на продуктите и услугите, като в това число се включват стоки от първа необходимост, горива и битови сметки. Така наличните средства, които вече не се олихвяват заради ниските проценти, дори започват да се изпаряват по-малко или повече в зависимост от темповете на инфлационен ръст.

Парите могат да се обезценят и в случай на валутно поевтиняване. Много вложители държат своите пари в щатски долари или швейцарски франкове, а някои предпочитат британски лири (паундове), с което целят да запазят своите авоари непокътнати при инфлация, настъпила на българския пазар. При тях съществува рискът от понижаване стойността на парите в момент, когато те им трябват и трябва да продадат валутата за друга, за да осъществят някакво разплащане.

Често след няколко месеца въпросната чужда валута, в която депозиторите държат парите си, може да поскъпне отново и те биха могли да я продадат. По този начин след като приспаднат маржа на банката, ще получат доход от чуждата валута. Това, обаче, крие в себе си известен риск.

Идеи против обезценяването на спестяванията?

Мнозина търсят различни ниши, способи и схеми, за да инвестират в нещо сигурно, доходоносно и неангажиращо. Любима тема на българина е покупката на имот. Това може да се окаже доходна инвестиция, ако намерите наематели и особено ако е по Черноморието. Но имотите в планините и други туристически местности на страната също могат да се ползват с подобни цели. Тук съществуват, обаче, разходи за поддръжка и опасности от грабежи, които превърнаха селските райони в България като след Византийско нашествие.

В селата, където европейските средства са отишли за съживяване на инфраструктурата, се наблюдава повишение на цените в търсенето на земеделски земи. Цената на земята в България не се е повлияла от кризата и запази равнища си, които дори се покаха. Цените се различават според района (Добрич 1500 лв/дка, Силистра 1000 лв/дка и т н.), а цената на рентата варира според качеството на земята и района.

Почти никой от купувачите на земеделска земя не обработва сам площите. За целта се грижат арендатори, които плащат годишна рента на собствениците. Подобна инвестиция не ви ангажира с много действия и време. От друга страна изисква изготвяне на договорни отношения с арендатор и предварително проучване за качествата на земята и дали има интерес към нея от страна на производителите.

Друга особеност, е че за да получавате добра рента, ще ви се наложи да закупите повече земя, а това може да е свързано с повече разходи и прибягването до потребителски кредити или друг вид финансиране.

Endnotes:
  1. потребителски кредити: https://credx.eu/bg/%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82/

Source URL: https://credx.eu/bg/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b4%d0%b0-%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d1%83%d0%b1%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5/