Връщане в начало

Потребителски кредит

Потребителският кредит е вид заем, който може да се използва за различни нужди, например за закупуване на продукт или услуга, за ваканция или пътуване, за авансово плащане на автокредит, ипотека и други. Въпреки че потребителският кредит е краткосрочен заем, времето за погасяването му може да се удължи до 60 месеца и дори повече. Потребителският кредит е един от най-благоприятните краткосрочни варианти за заем, тъй като е с относително ниски лихвени проценти. Потенциалният клиент няма нужда от обезпечение или поръчител, за да получи потребителски кредит, като не се налага и да дава отчет на заемодателя как ще използва кредита. Потребителският кредит е на разположение в банките и при небанковите кредитори. Максималният размер на потребителски кредит, който човек може да получи, е над 10 000 лева, за разлика от максималният размер при бързите кредити, който е едва до 1000 лева.

Заемодател Време е да се Първо безплатно Max първи път Max кредитната сума Период Вземи кредит
15 мин 50 - 350 лева 1000 лева 30 дни
10 мин 50 - 700 лева 700 лева 45 дни
7 мин 100 - 600 лева 600 лева 30 дни
20 мин 100 - 2000 лева 2000 лева 11 месеци

Ако искате да получите потребителски кредит от банка, трябва да имате предвид, че процесът може да е по-дълъг и сложен, отколкото при небанковите кредитори. В банката ще трябва да попълвате най-различни бланки и документи, а кредиторите ще обърнат повече внимание на дохода ви и на кредитната история. Въпреки това неудобство, банковите кредити имат и много предимства. Ако човекът вече е клиент на дадена банка, тя като кредитор може да отпусне на кредитополучателя заем с по-благоприятни условия, най-важното сред които е по-ниския лихвен процент. Потребителските кредити за разлика от бързите кредити не са с едни и същи лихвени проценти за всички кредитополучатели, защото молбите за потребителски кредит се разглеждат индивидуално и се оценява индивидуалната ситуация на потенциалния клиент. Разбира се съществува диапазон, в който се определят индивидуалните лихвени проценти. Лоялните клиенти имат по-добри шансове да получат по-благоприятни условия за заем, но понякога кредиторите предлагат атрактивни и особено благоприятни условия на новите си клиенти.

Всеки може да избере дали да вземе заем от банков или от небанков кредитор. Ако решите да изтеглите заем от небанков кредитор, процесът ще бъде много по-бърз и прост, отколкото би бил в банка. Можете да подадете молба за потребителски кредит през интернет, но така е възможно да не получите най-благоприятните условия, тъй като връзката между кредитор и кредитополучател не е толкова близка, колкото при личен контакт. Когато искате кредит лично, имате шанс да убедите заемодателя за способността ви да върнете този дълг, като с това ви се предоставя възможност да получите по-изгодни условия за погасяване на кредита и по-ниски лихви. Все пак, обаче, е по-лесно да получите потребителски кредит от небанков кредитор, отколкото от банка.

За да получи потребителски кредит, потенциалният клиент трябва да е пълнолетен (над 18 г.), да е в състояние да го изплати и да има положителна кредитна история. Способност за изплащане означава, че кредитополучателят може да изплати заема си в определения период. Кредиторът обикновено оценява платежоспособността на клиента по приходите и задълженията му. В зависимост от необходимата за кредита сума, кредиторът определя дали клиентът е в състояние да изплати потребителския кредит, като проверява дали месечните плащания за потребителския кредит на този клиент няма да надвишават 20% – 40% от месечния му доход. Въпреки това всеки кредитор има собствени правила, затова бъдете внимателни и проучете тази информация преди да сте изпратили молбата си за кредит.

Потребителски кредитОще нещо, на което кредиторите обръщат внимание, е кредитната история на потенциалния клиент. За да получи потребителски кредит, кредитополучателят трябва да има положителна кредитна история. Негативната или лоша кредитна история означава, че кредитополучателят е имал предишни затруднения с погасяването на кредити, затова е важно да се отнасяме отговорно към кредитните си ангажименти, иначе нашата кредитна история може да стане негативна. Кредитополучателите с негативна кредитна история са включени в специален регистър на негативните длъжници. Този черен списък помага на кредиторите да знаят дали потенциалните им клиенти ще могат да изплатят заема си или не. Ако кредитополучателят е регистриран в регистрира с длъжници, има по-малко шансове да получи заема в близко бъдеще, тъй като негативната кредитна история кара кредиторите да считат, че клиентът е в неплатежоспособност, което може да усложни погасяването на кредита. Всеки трябва да знае, че длъжниците водят отчет за всеки кредитор и кредитната му история в продължение на около 10 години. Ако дългът е бил много отдавна, заемодателят може да го игнорира и да отпусне заем, но ако дългът е скорошен, молбата за заем ще бъде отхвърлена.

Лихвени проценти

Първото, което всеки кредитополучател трябва да направи, е да разбере от колко пари действително се нуждае и средствата, които ще бъдат използвани за погасяването на кредита. Когато е готов с тези сметки, той трябва да намери кредитори, които да му предложат потребителски кредит. Един от най-важните аспекти, които трябва да бъдат сравнени при избора на заемодател, е лихвеният процент. Всеки кредитор има различни лихвени проценти за своите заеми, но всеки трябва да знае, че потребителските кредити, които представляват краткосрочни заеми, имат по-високи лихвени проценти от дългосрочните ипотеки или студентските кредити. Ето защо кредитополучателите трябва да намерят кредитор, който да предлага потребителски кредити с ниска лихва.

Срокове за погасяване

Обикновено сроковете за погасяване на потребителските кредити са от 3 до 60 месеца. Срокът за погасяване се определя в зависимост от сумата на кредита и месечната вноска. Обикновено колкото по-дълъг е периодът на погасяване, толкова по-малки са месечните плащания. Но също така ако времето за погасяване е по-дълго, ще трябва да плащате по-голяма лихва през целия период на погасяване на дълга. Всеки кредитополучател трябва да реши кой начин го устройва повече предвид ситуацията, в която се намира. Ясно е, че никой не иска да плаща повече пари на заемодателя под формата на лихви, но не всеки може да плаща големи суми всеки месец и да има кратък срок за погасяване.

Наказателни лихви

Важно е също да обърнем внимание на наказателните лихви за забавяне или пропускане на плащания. Разбира се никой не иска да попадне в ситуация, в която кредиторът му да приложи санкции заради закъснения или дългове, но в живота всичко може да се случи и може да дойдат месеци, в които просто не можете да платите вноските си по дълга. Ето защо трябва да изчетете всичко в договора ви, включително и дребния шрифт и да видите дали имате възможност да пропуснете едно-две плащания без големи финансови санкции.

Всеки има правото да преразгледа необходимостта от заем, затова и молбата за потребителски кредит е безплатна. В случай, че промените мнението си и се откажете от договора преди да го подпишете, това няма да ви струва нищо. Но ако подпишете договора, може да ви начислят такса за обработка на заема, която обикновено възлиза на 1 до 3% от общия размер на кредита. Дори и да сте подписали договора за кредит, пак имате време да се откажете от сделката, но няма да можете да ползвате парите, както сте планирали.

Когато договорът за кредит е подписан, най-важната ви задача е плащанията да се извършват редовно и точно. Ако получите допълнителен доход или имате някакви спестявания, най-добрият вариант е да изплатите максималния размер на кредита, за да спестите пари от лихвите. Ще спестите най-много, ако се отървете от потребителския си кредит възможно най-бързо.

Рефинансиране на кредит с потребителски кредити?

Потребителският кредит може да се използва не само за различни покупки и плащания, но и за консолидация заем. Кредит консолидация или рефинансиране означава обединяване на няколко по-малки кредита. Ако имате няколко малки краткосрочни заема, например, кредити до заплата и кредитни карти и изпитвате затруднение с изплащането им, можете да помолите кредитора си за консолидация заем за обединяване на кредитите ви в един потребителски кредит. Заемът консолидация има няколко предимства.

  • Първо, не е необходимо да помните всички плащания по заемите, тъй като има само един заем.
  • Второ, бързите кредити имат кратки срокове на погасяване, а времето за погасяване на потребителския кредит е минимум 3 месеца.
  • Трето, потребителският кредит има по-ниски лихвени проценти от бързите кредити, което означава, че кредитополучателят плаща по-малко за обслужването на заемодателя.

Потребителският кредит помага да направите необходимите покупки и плащания, за които личните ви средства не достигат. И все пак не забравяйте, че потребителските кредити, както и други заеми, налагат финансови задължения, към които трябва да се отнесете отговорно. Затова преди да вземете дълг, моля, помислете дали сте в състояние да изплатите заемите си.