Различните видове кредити

Различните видове кредити
октомври 10 06:25 2016 Принтирай

Кредитите в България се делят на много видове и подвидове в зависимост от целите и сроковете.

Най-общо според сроковете, кредитите се делят на три вида:

 • Краткосрочни – такива, които се отпускат за срок до една година. Известни са още и като бързи кредити, които от своя страна се делят на много подвидове. Тегленето на такива кредити е бързо и лесно, но за сметка на това се плаща по-голяма лихва. Повечето кредитни фирми предлагат безлихвен първи бърз кредит, за да привлекат нови клиенти. Краткосрочните или бързи кредити се делят на: онлайн кредит до заплата, кредит без обезпечение и без поръчител, онлайн кредит за ремонт, онлайн автокредит, бърз бизнес кредит, онлайн заем за физически лица, бърз ипотечен кредит, потребителски кредит срещу лична карта и други.
 • Средносрочни – това са кредити, отпускани за период от една до пет години.
 • Дългосрочни – кредити, които са с дълъг период на погасяване, траещ повече от 5 години. Някои дългосрочни заеми могат да са за период от 20 или повече години.

Друг фактор за разделянето на кредитите е вида на обезпечението, което предлагат. В този случай кредитите се делят на четири вида:

 • Обезпечени кредити, при които се използва ипотека или залагане на материален или финансов актив, който да гарантира изплащането на заема на кредитора. В случай, че кредитополучателят няма възможност да върне кредита, кредиторът е в правото си да присвои залога, за да покрие загубите си. Обезпечените кредити също се делят на подвидове както следва:
 • Варантните кредити се издават срещу залог във вид на материални ценности.
 • При ломбардните кредити залогът са ценни книжа.
 • Винкулационните кредити също са обезпечени кредити, при които се ипотекират ценни стоки, като произведения на изкуството или ценни метали.
 • Частично обезпечени кредити означава използването на ипотека, която покрива само част от изтеглената сума на кредита.
 • Необезпечените кредити представляват голям риск за банката или кредитната фирма, тъй като кредитът не е гарантиран с договорни или материални ангажименти. Това съвсем не означава, че можете да изтеглите пари и да не ги върнете, тъй като кредиторът ще намери начин да си върне заема.

В зависимост от предназначението си, най-често срещаните кредити са:

 • Потребителски кредити – издавани на физически лица, които да покрият нуждите си. При този вид кредит обикновено не се изисква отчет къде и как ще бъдат използвани парите.
 • Фирмени кредити – тези кредити са издавани на стартиращи компании, земеделски собственици, туристически компании и др. за подпомагане на бизнеса.
 • Инвестиционни кредити – такъв вид кредити се отпуска както на физически, така и на юридически лица за ремонтни дейности, строителство, модернизация, реконструкция на строителни обекти, закупуване на строителна техника и други свързани с недвижимите имоти потребности.
 • Кредит овърдрафт е заем, теглен при недостиг на средства в разплащателната сметка на физическото лице.
 • Студентски кредит се издава на студенти за различни цели – покриване на ежедневните разходи, наеми и други, както и за бригади в чужбина.

Кредитите се делят още и на кредити с погасяване на вноски и с еднократно погасяване в зависимост от договорения погасителен план. Преди да теглите какъвто и да е вид кредит, внимателно преценете възможностите си за връщане му, за да не изпаднете в невъзможност за връщане на дълга.