Различните видове кредити

by credx | октомври 10, 2016 6:25 am

Кредитите в България се делят на много видове и подвидове в зависимост от целите и сроковете.

Най-общо според сроковете, кредитите се делят на три вида:

Друг фактор за разделянето на кредитите е вида на обезпечението, което предлагат. В този случай кредитите се делят на четири вида:

В зависимост от предназначението си, най-често срещаните кредити са:

Кредитите се делят още и на кредити с погасяване на вноски и с еднократно погасяване в зависимост от договорения погасителен план. Преди да теглите какъвто и да е вид кредит, внимателно преценете възможностите си за връщане му, за да не изпаднете в невъзможност за връщане на дълга.

Endnotes:
  1. онлайн кредит: https://credx.eu/bg/%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%B7%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD/

Source URL: https://credx.eu/bg/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8/