Ръст в бързите кредити

Ръст в бързите кредити
юли 03 06:25 2017 Принтирай

Дружествата за бързи кредити като че ли никнат като гъби през последното тримесечие. Силна реклама и преференциални условия по отдаването на парите са може би средствата, с които те спечелиха ръст от 13% (2.6 млрд. лв) в сравнение с миналата 2016 година. Все повече българи се насочват към услугите на тези небанкови финансови институции и тяхната дейност основно е съсредоточена в работа с физически лица – 2.04 млрд. лв. Процентът на фирмите, които се ползват от подобни услуги намалява до 18%, което говори, този род кредитиране набира че популярност сред гражданите, а не в бизнес сектора.

Какви кредити се търсят най-много?

Най-често българите теглят потребителски кредити (1.849 млрд.лв.) за битови нужди, за домакинството, покупки на кухненско оборудване, малки ремонтни дейности и др.

Кредитите за набавяне на допълнителни средства за покупка на имот намаляха с почти 30% за срок от една година и достигнаха 100 млн. лв.

Наблюдава се силен растеж в търсенето на дългосрочни кредити за срок над 3 и 5 години. За година ръстът на този вид кредитиране при финансовите къщи е скочил с 1/3 и почти стига 1 млрд. лв.

По-незначителните кредити до заплата, които се отпускат за много по-кратък срок, бележат ръст на годишна база от 9%.

Намаляват ли лошите кредити на дружествата?

Дружествата за отдаване на бързи кредити нарастват. Това е ясен показател, че пазарът в тази ниша е доста печеливш, а решението на законодателството – всички банкови и небанкови институции да проверяват централния кредитен регистър към БНБ – им позволява да редуцират до голяма степен лошите кредити. Така стабилността на фирмите се подобрява, а от друга страна вероятността от силно задлъжняване на кредитополучателите намалява.

В момента лошите кредити са намалели значително и достигат сумата от 388.6 млн. лв., което е с 15% по-малко отколкото през миналата година. Според финансови анализатори стабилизирането в погасяването на кредитите се дължи на намаляването на безработицата и стабилните приходи на голяма част от населението.
Коректни ли са фирмите за бързи кредити?

Въпросът е доста парещ поради многото оплаквания и доста интернет публикации, съдебни дела и спорове между фирми и потребители. Въпреки че показателите в сектора се подобряват значително според информация от българска народна банка, нерядко се наблюдават някои лоши практики основно в по-малките фирми. Секторът на нефинансовите институции е вече препълнен като регистрираните дружества, действащи в България, са общо 152 на брой.

Не може да се слагат, обаче, всички ябълки в една кошница или поради проблемите, които съществуват някъде, да бъде заклеймено всяко едно от дружествата. Необходимо е да бъдете бдителни и да проверите клаузите по договора преди да сключите окончателно сделката по кредита. За предпочитане са по-големите фирми, ако се позовем на информацията, която БНБ ни дава.

Какво означава увеличението на процента отпуснати кредити?

На първо място това е увеличено потребление на стоки и услуги, което подобрява икономическата ситуация в страната. Тегленето на потребителски кредити не би могло да се осъществява, ако кредитополучателят няма приход, с който да погаси дълга. По тази причина може да изтъкнем, че увеличеното търсене на кредити е показател за подобряване и разрастване на бизнеса в България, увеличаване на производството, услугите и съответно свободните работните места.