Връщане в начало

Kредити за хора с лоша кредитна история

Заемите и кредитите обикновено са свързани с лошата кредитна история, тъй като когато не сте достатъчно отговорни и зле управлявате кредита си, бързо можете да станете неблагонадежден клиент и банките да ви поставят в базата данни с лоша кредитна история. След като се озовете в тази база данни, теоретично нямате никакви шансове да получите друг заем от вашата или други банки, които вземат справка от тази широко използвана база данни с лоши кредити. Но това не би следвало да е краят, тъй като понякога хората правят грешки и трябва да им се даде втори шанс. Именно в такъв момент на сцената се появяват частните онлайн фирми за краткосрочни заеми.

Заемодател Време е да се Първо безплатно Max първи път Max кредитната сума Период Вземи кредит
15 мин 50 - 350 лева 1000 лева 30 дни
10 мин 50 - 700 лева 700 лева 45 дни
7 мин 100 - 600 лева 600 лева 30 дни
20 мин 100 - 2000 лева 2000 лева 11 месеци

Тези компании предлагат на клиентите си да получат заеми, дори и да имат лоша кредитна история, но заради този шанс те дават и много по-голям годишен лихвен процент и по-бърз погасителен план. Тези частни компании са готови на голям риск, за да се доверят на хора, имали лоши кредити в историята си, затова трябва да придобият по-големи печалби, които да компенсират тези рискове. Така че клиентите, които са се променили и са изплатили дължимите пари, плащат за загубите, направени от хора, които не могат да погасят кредитите си.

Но какво точно означава лош кредит? – За да разберем отговора на този въпрос, преди всичко трябва да разгледаме какво означава лош кредит и до колко тази фраза се отнася за вас и вашите кредити.

Обикновено, когато хората говорят за лош кредит, те искат да кажат по индиректен начин, че някой не знае как да използва заема си или че същият този човек има проблеми с погасяване на кредита. Всъщност лош кредит означава, че не сте изплатили предишна дължима сума на кредитор и той е добавил информация за вас в база данни, достъпна на всички кредитори. Когато някой иска да получи кредит, бъдещият му кредитор първо преглежда финансовата статистика на това лице (заплати, пасиви, пасивен доход и т.н.) и бюджета, след което кредиторът преглежда и информацията в тази база данни, за да знае дали кредитополучателят има предишни неплатени кредити. Ако намери данни за лош кредит, молбата за заем незабавно се отхвърля, тъй като кредиторът не иска да рискува да изгуби парите си.

Така че, когато някой попадне в черния списък на лошите кредити, той почти няма никакъв шанс да получи други заеми през следващите 10 до 20 години от банка. – Но може би все пак има някаква надежда?

Как можете да получите заем с лоша кредитна история?

Онлайн заеми с лоша кредитна историяПри още по-внимателен поглед ситуацията не е чак толкова лоша, колкото ни се е струвала. Въпреки базата данни с лоши кредити все пак има частни кредитори, готови да дадат на тези хора втори шанс да възстановят кредитната си история и отново да теглят нисколихвени заеми. Това са компании, предлагащи бързи заеми до заплата дори и на хората с лоша кредитна история. Разбира се тези онлайн кредити за хора с лоша кредитна история не са дългосрочни заеми, а основни парични заеми, които обикновено са до 1000 лева и имат много по-голям лихвен процент от другите оферти за заеми. Тези лоши кредити до заплата лесно се взимат, но също така са и по-трудни за погасяване заради големите годишни лихвени ставки. Компаниите създават толкова висок процент зареди извънредно големия риск, който поемат с хората от списъка с лоши кредити, които желаят втори шанс.

Поне четвърт от тези хора с лоша кредитна история не изплащат дължимите пари в срока, предвиден в споразумението и още много хора изобщо не погасяват тези кредити, тъй като не умеят да управляват добре парите си. Ето защо онлайн кредитите с лоша кредитна история имат толкова големи лихви, което обаче не означава, че е трудно да ги получите. Почти всеки може да изтегли тези краткосрочни заеми и ако напълно ги изплати в определените срокове, лихвата няма да бъде толкова голяма. Ако обаче пропуснете някое плащане, лихвите обикновено растат в геометрична прогресия.