ferratum.bg
Връщане в начало

Pефинансиране на кредит

Pефинансиране на кредит

Консолидацията на дълга е процес, при който можете да съчетаете няколко по-малки заема в един дългосрочен дълг, за да получите по-ниска лихва, по-ниска месечна вноска и за да се отървете от многократните плащания по кредитите всеки месец. Консолидацията на дълга може да се използва за обезпечени и за необезпечени кредити, но най-често съчетава няколко краткосрочни заема като кредитни карти, потребителски кредити и бързи небанкови заеми.

Когато имате няколко заема, обикновено се изправяте пред множество проблеми – като започнем от високите лихвени проценти и други скрити такси до моралната тежест от факта, че трябва да внасяте няколко месечни плащания по кредитите. Ако имате няколко заема и не използвате автоматични плащания, е много лесно да объркате нещо и да забравите да платите някой от тези дългове, защото всеки кредитор си има свой месечен график на плащане. Възможно е да се окаже непосилна задача да продължите с изплащането на всички тези заеми, още повече когато всяко плащане е различно по размер и в някои случаи дори с различна валута.

Ако искате да се избегнете всички тези неудобства, най-доброто, което можете да направите, е да комбинирате всичките си дългове в един по-голям заем в така наречения процес на консолидиране на дълга. Когато за първи път чуете думата консолидация, вероятно смятате, че става въпрос за нещо сложно и имате нужда от финансов помощник, който да извърши процеса. В действителност, обаче, консолидирането е доста лесно и просто трябва да изтеглите нов дългосрочен кредит, по-голям от всички ваши предишни дългове и да ги изплатите с тези пари. По този начин ще се отървете от тези многократни плащания и от този момент нататък ще имате само една месечна вноска, която в повечето случаи е по-малка отколкото комбинираната сумата на всички други краткосрочни заеми.

Можете да консолидирате и да рефинансирате заемите си с помощта на банка, частен кредитор или можете да го направите сами, но принципът във всички тези случаи е един и същ – теглите по-голям заем, който ще ликвидира всички други по-малки кредити. Най-голямото предимство на процеса на консолидация е фактът, че най-вероятно ще имате по-нисък годишен процент на разходите (ГПР), а това означава, че ще спестите пари в дългосрочен план. Колкото по-голяма е разликата между тези лихвени проценти, толкова по-големи са спестяванията и ако комбинирате няколко бързи кредити в дългосрочен дълг, обикновено можете поне да намалите тези лихвени проценти наполовина, което би ви донесло голяма финансовата полза. Друго нещо, което можете да направите, е да удължите срока на вашия заем, като изтеглите дългосрочен кредит с по-дълъг погасителен план и по този начин ще намалите значително месечните плащания. Но бъдете предпазливи за възможни скрити такси, тъй като някои кредитори ще настояват да им платите някаква санкция, ако поискате да прекратите кредитите си по-бързо. Дори и с тези допълнителни първоначални разходи, обаче, обикновено ще спестите пари в дългосрочен план, като комбинирате всички тези малки заеми в един по-голям заем.

Консолидирането и рефинансирането на вашите заеми винаги ще ви донесе полза, но дори и след консолидирането на по-малките заеми, се налага да изплащате нов дълг възможно най-бързо, защото по-дългите срокове за погасяване означават повече натрупани лихви и в дългосрочен план, плащайки тези месечни вноски, можете да загубите много пари.